GLS Czech Republic Shipment tracking

SHIPPING INFO SENT TO WEDO CZECH

Shipment is transferring from Greece to WeDo facility in Czech. The typical shipping window is 2-6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at WeDo - Czech.

DOPRAVNÍ INFORMACE ODESLÁNY DO WEDO ČESKY

Zásilka se přenáší z Řecka do zařízení WeDo v češtině. Typická doba odeslání je 2–6 pracovních dnů plus doba zpracování. Sledovací číslo bude platné, jakmile zásilka dorazí na WeDo - Czech.