SHIPPING INFO SENT TO GLS OR WEDO CZECH

Shipment is transferring from Greece to GLS or WeDo facility in Czech. The typical shipping window is 4 - 6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at GLS or WeDo - Czech.

DOPRAVNÍ INFORMACE ODESLÁNY DO GLS NEBO WEDO ČESKY

Zásilka se přenáší z Řecka do zařízení GLS nebo WeDo v češtině. Typická doba odeslání je 4–6 pracovních dnů plus doba zpracování. Sledovací číslo bude platné, jakmile zásilka dorazí na GLSnebo WeDo Czech.