GLS Slovenia Shipment tracking

SHIPPING INFO SENT TO GLS SLOVENIA

Shipment is transferring from Greece to GLS facility in Slovenia. The typical shipping window is 4 - 6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at GLS - Slovenia.

INFORMACIJE O LADIJI, POŠLJENE GLS SLOVENIJI

Pošiljka se prenaša iz Grčije v objekt GLS v Sloveniji. Običajni rok dobave je 4–6 delovnih dni in čas obdelave. Številka za sledenje bo veljavna, ko bo pošiljka prispela v GLS - Slovenija.